The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nomos

Author

  • Freke Räihä

Summary, in Swedish

Nomos är ett träd av persona, av maskering och skarvar med lösta samman. Nomos är namnet. Nomos är lagen. Nomos är den sista generationsromanen. Tiden är ett fragment. Varat är varande, samtidigt är det vars och i. Nomos är något delat, något annat, än tillsammans, än en gestalt i minnets mörker. Minnet är ett fragment. Minnet kräver konsumtion och bearbetning; dessa kardade delmoment till strängar av underförstådda teoretiska modeller.

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • nomos
  • konstnärlig forskning

Supervisor

  • Åsa Maria Kraft