Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria.

‘With a coloured wrapper’ : Coloured, decorated, and printed wrappers on the Swedish book market, 1787–1846. A book history.
Author:
 • Helena Strömquist
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Bokhistoriska skrifter
Volume: 6
Document type: Dissertation

Summary

Popular Abstract in Swedish

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna boken en betydelsefull del av bokhandelns utbud. Förlag och bokhandel började sälja delar av sina förlagsartiklar i olika band, de vanligaste var pappersband och olika former av halvskinnband och skinnryggband, i handeln kallades de välska band eller betecknades som ”bundna”, även franska band såldes. Pappersband utgjorde en växande andel av marknaden, de hade gråa eller färgade och dekorerade papper, andra gavs en typografiskt framställd dekor som annonserade titel, författare, pris med mera. Förlagen utvecklade de tryckta omslagen till effektiva marknadsförare av den tryckta boken och de blev en integrerad del av boken som produkt. Bandet övergick från att vara ett privatband och en hantverksprodukt till att bli ett emissionsband och en förlags- och industriprodukt. Studien visar att bokens materiella egenskaper, det vill säga dess form, funktion och ekonomi var avgörande för bokens vidare spridning på marknaden. Pappersband var billiga och estetiskt tilltalande i jämförelse med andra band och kom successivt att ersätta den skinnbundna boken i konsumtionen av böcker.
The aim of the dissertation is to examine the significance of the paperbound book on the book market as part of the history of consumption. It is an examination of the materiality of the book, in which the form and function, economics and distribution of the binding during the last century of the hand-press era are studied. The intention has been to show that the ready-bound book was a means for the actors on the book market to increase the sale of books in the decades around 1800, and that the ready-bound book as a product was an important component in the development of the book market towards a modern consumer market. Through the selling of ready-bound books the book change from being an intermediary good to a consumer good. The study is based on a text-sociological view of the book formulated by D. F. McKenzie (1986). The book circuit model put forward by Adams & Barker (1993) has been interpreted as a socio-economic explanation for the existence of the book.

The changing conditions for publishing and the legal, cooperative and economic systems of production and distribution in Sweden are analysed and discussed to show how the binding became an essential element in the marketing of the book and how the publisher within this process became an independent actor on the book market.

With the introduction of the printed wrapper the main functions of the title page, that is marketing and labelling was moved from the title page to the exterior of the book. The materiality of the paper bound book made it an efficient substrate and medium for text, colour and printed ornament. The coloured decorated and printed wrappers were the counterpart to the printed calicoes of peoples clothing and the wallpapers of the interiors that saw the light on the market at the time. Marketing through ornament, colour and content became keys to selling books.

The study of contemporary book action catalogues shows that the paperbound book became a common commodity in libraries of the early 19th century. A material shift took place were the leatherbound book was replaced by the paperbound book. Paperbindings were affordable, functional, and aesthetically varied in comparison to other types of bindings. English summary 18 pp.

Disputation

2010-06-05
13:00
Sal 109, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, 223 62 Lund
 • Gram Magdalena (Fil dr, biträdande riksbibliotekarie)

Keywords

 • Cultural Studies
 • marbled papers
 • graphical design
 • printed wrappers
 • consumption of books
 • history of paper binding
 • the putting-out system
 • book distribution
 • publisher’s bindings
 • material bibliography
 • material culture
 • sociology of texts
 • history of bookbinding
 • history of consumption
 • book market
 • bookbinding technique.
 • history of the book

Other

Published
 • Per S Ridderstad
 • ISSN: 1400-7371
 • ISBN: 978-91-628-7994-5