Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

DT-kolografi i stället för koloskopi. Ny datortomografisk metod vid misstänkt kolonpolyp eller malign tumör

CT colonography instead of coloscopy. A new computer tomographic method in suspected colonic polyps or malignant tumors

Author

Summary, in Swedish

Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny

tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt

att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer

och polyper större än 10 mm. Metoden medför mindre

obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen.

Behovet av tarmrengöring är dock detsamma.

DT-kolografi kan, som initial undersökning vid misstanke

om maligna förändringar eller kolonpolyper, komma att ersätta kolonröntgen och begränsa behovet av diagnostisk koloskopi. Dess roll i screeningsammanhang är ännu inte utredd. Den fortsatta utvecklingen av DT-kolografi är en resursfråga. De initiala kostnaderna är höga, och det

behövs en omfattande utbildning för att nå jämn och

hög kvalitet. Metoden ger inga möjligheter till biopsitagning, varför den inte är något alternativ vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Department/s

 • Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit

Publishing year

2005

Language

Swedish

Pages

1705-1706

Publication/Series

Läkartidningen

Volume

102

Issue

22

Document type

Journal article

Publisher

Swedish Medical Association

Topic

 • Rheumatology and Autoimmunity

Keywords

 • Computed Tomographic: methods
 • Colonic Polyps: radiography
 • Colonography
 • Colonic Neoplasms: pathology
 • Colonic Neoplasms: radiography
 • Colonic Polyps: pathology
 • Humans
 • Comparative Study
 • Colonoscopy

Status

Published

Research group

 • Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0023-7205