The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Osäkerhetens horisonter. Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor.

Editor

Summary, in Swedish

Det moderna samhället beskrivs ofta som ett ”risksamhälle”. Identifiering, hantering och kontroll av risker spelar en allt större roll både i våra privata liv och i olika organiserade verksamheter, exempelvis i industrin och i statliga och kommunala myndigheter. Denna bok representerar en strävan från två ämnen, filosofi och socialantropologi, att ge nya perspektiv på flera av riskforskningens centrala frågeställningar: Filosofin bidrar med tankeverktyg för särskilt två diskussioner: dels den som gäller distinktionen mellan olika slags risk och osäkerhet, dels den normativa diskursen om vilka risker som bör accepteras. Socialantropologin belyser hur uppfattningar om risker och riskers hantering formas av kulturella traditioner och sociala institutioner som bygger på kollektivt omfattade betydelsesammanhang och social praktik.”…mycket matnyttig för politiker, beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv samt studerande inom såväl teknisk och humanistisk inriktning som handelsinriktning.”

Lars-Gunnar Flyghed i Bibliotekstjänsts Sambindningshäfte

Publishing year

2002

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokförlaget Nya Doxa

Topic

  • Philosophy

Keywords

  • risk
  • beslutsteori
  • kunskapsteori
  • riskkommunikation

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-578-0414-1