The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Språkets alstrande energi. Om ekopoetiska strategier hos Bengt Emil Johnson, Fredrik Nyberg och Anna Hallberg

Author

  • Sofia Roberg

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks begreppet ekopoesi med hjälp av teoretiska perspektiv från ekokritiken och nymaterialistiska teorier som betonar att diskurs och materia inte kan skiljas åt utan är korskopplade och sammantvinnade i en materiell-semiotisk verklighet. Bengt Emil Johnson identifieras som en föregångare till en samtida poesi som inte endast behandlar ekologiska teman utan även använder sig av språket som en materia på ett sätt som skulle kunna kallas ekologiskt. Fredrik Nyberg och Anna Hallberg analyseras i uppsatsen som samtida exempel på en sådan poesi. Med grund i de analyser av Johnsons årstidscykel - som inleddes med samlingen Rötmånad -, Nybergs Att bli ved-svit samt Anna Hallbergs två diktsamlingar Colosseum, Kolosseum och Ljusgrönt och aska presenterar författaren en tentativ definition av begreppet "ekopoesi".

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • ekopoesi
  • animal studies
  • posthumaniora
  • posthumanistisk teori
  • ekokritik
  • material ecocriticism
  • nymaterialism

Supervisor

  • Elisabeth Friis