The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Välgörenhetsorganisationers utveckling i Kina från dåtid till framtid

中国慈善组织: 过去,现在与未来

Author

  • Nadja Ibrahim

Summary, in Swedish

Välgörenhet har en lång historia i Kina och välgörenhetsorganisationer har länge spelat en betydande roll för utövandet av välgörenhet. Redan under Qin-dynastin (221-207 f.Kr) talas det om välgörenhetsorganisationer som formats av vanliga människor men främst av överklassen i samhället. Denna uppsats undersöker välgörenhetsorganisationers utveckling från dåtid till nutid. Uppsatsen berättar först om välgörenhetsorganisationers utveckling ur ett historiskt perspektiv där buddismens, kristendomens och kommunistpartiets påverkan på välgörenhetsorganisationers utveckling berörs. Sedan ur ett samtida perspektiv, vilket utgör huvuddelen av uppsatsen. Här ges en överblick av dagens kinesiska välgörenhetsverksamhet med fokus på kinesiska välgörenhetsorganisationers utveckling. Uppsatsen tar även upp vilka svårigheter välgörenhetsorganisationer i Kina står inför samt undersöker regeringens framtidsplaner för organisationerna.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Social Sciences

Keywords

  • välgörenhet
  • Kina
  • välgörenhetsverksamhet
  • välgörenhetsorganisationer

Supervisor

  • Michael Schoenhals