The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Solidaritet kring Östersjön?, En studie i det säkerhetspolitiska läget mellan Sverige och Ryssland

Author

 • Ludvig Asp
 • Malin Lind

Summary, in Swedish

Abstract
Östersjön har sedan kalla krigets slut varit en stabil region ur ett säkerhetspolitiskt hänseende.
Men med anledning av krisen i Ukraina har det säkerhetspolitiska läget förändrats kring
Östersjöregionen. Sverige har sedan annekteringen av Krim utökat sitt samarbete med NATO
och det kan bero på Rysslands allt mer framträdande roll som militärmakthavare i regionen.
Kränkningar av luftrum och territorialvatten har åter blivit ett sätt att mäta ett lands militära
beredskap. I och med detta har det svenska politiska agerandet, liksom det ryska, förändrats
och en ny säkerhetspolitisk ordning har etablerats länderna mellan. Vår komparativa studie
ämnar jämföra det svenska och det ryska säkerhetspolitiska läget mellan åren 2013-2015, den
neorealistiska teorin om maktbalans appliceras sedan på studien för att slutligen presentera ett
analytiskt resultat av förhållandet mellan Sverige och Ryssland.

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for the second year of a Bachelor’s degree (B essay under earlier system)

Topic

 • Law and Political Science

Keywords

 • Politik
 • Militär
 • Ryssland
 • Sverige
 • Östersjön
 • Säkerhetspolitik
 • Maktbalans

Supervisor

 • Roxanna Sjöstedt