Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Espero que entiendas - La explicación del subjuntivo en manuales suecos y españoles de ELE

Author:
 • Camilla Modén
Publishing year: 2016
Language: Spanish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Syftet med föreliggande arbete är att analysera och kategorisera tio utvalda läroböcker – fem spanska och fem svenska – för spanska som främmande språk med utgångspunkt i dessas förklaringar av bruket och användningsområdena av det verbala moduset, konjunktiv. Vår hypotes är således att läroböckerna oftare förklarar bruket av konjunktiv utifrån ett syntaktiskt perspektiv än utifrån en semantiskt. Vi tror att de svenska författarnas problematik kring ämnet grundar sig i en oförmåga att överföra den inre betydelse som moduset besitter; de spanska författarna, å andra sidan, tror vi har bekymmer med att förklara dess aspekter utanför sitt eget språk. För att pröva vår hypotes har vi att letat upp och identifierat samtliga förklaringar av konjunktiven och dess användningsområden i de tio läroböckerna och med hjälp utav tre guidande frågor avgjort om dessa har en syntaktisk eller semantisk profil. Vår förhoppning är att vår kategorisering av läroböckerna kommer kunna hjälpa lärare i valet av undervisningsmaterial då vår profilering kommer att ge en översikt över böckernas ståndpunkt i frågan om konjunktiven. De slutsatser som kan dras utifrån detta arbete är att andelen syntaktiska förklaringar överstiger andelen semantiska. Dessutom finner vi att de svenska läroböckerna saknar djupa och specifika förklaringar, något som de spanska inte lider brist på.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • gramática cognitiva
 • ELE
 • gramática
 • modo
 • sintaxis
 • manuales
 • explicaciones
 • semántica
 • Subjuntivo

Other

 • Carlos Henderson (Research fellow)