Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Espero que entiendas - La explicación del subjuntivo en manuales suecos y españoles de ELE

Author

Summary, in Swedish

Syftet med föreliggande arbete är att analysera och kategorisera tio utvalda läroböcker – fem spanska och fem svenska – för spanska som främmande språk med utgångspunkt i dessas förklaringar av bruket och användningsområdena av det verbala moduset, konjunktiv. Vår hypotes är således att läroböckerna oftare förklarar bruket av konjunktiv utifrån ett syntaktiskt perspektiv än utifrån en semantiskt. Vi tror att de svenska författarnas problematik kring ämnet grundar sig i en oförmåga att överföra den inre betydelse som moduset besitter; de spanska författarna, å andra sidan, tror vi har bekymmer med att förklara dess aspekter utanför sitt eget språk. För att pröva vår hypotes har vi att letat upp och identifierat samtliga förklaringar av konjunktiven och dess användningsområden i de tio läroböckerna och med hjälp utav tre guidande frågor avgjort om dessa har en syntaktisk eller semantisk profil. Vår förhoppning är att vår kategorisering av läroböckerna kommer kunna hjälpa lärare i valet av undervisningsmaterial då vår profilering kommer att ge en översikt över böckernas ståndpunkt i frågan om konjunktiven. De slutsatser som kan dras utifrån detta arbete är att andelen syntaktiska förklaringar överstiger andelen semantiska. Dessutom finner vi att de svenska läroböckerna saknar djupa och specifika förklaringar, något som de spanska inte lider brist på.

Publishing year

2016

Language

Spanish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • gramática cognitiva
 • ELE
 • gramática
 • modo
 • sintaxis
 • manuales
 • explicaciones
 • semántica
 • Subjuntivo

Supervisor

 • Carlos Henderson (Research fellow)