The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Talängslan – en fråga om karaktär(isering): aktionsforskning i två gymnasieklasser med fokus vid talängslan, retorik, progression och ökat självförtroende inom talekonsten

Author

  • Linnea Bäckström
  • Petra Carnert

Summary, in Swedish

Talängslan, oron att tala inför publik, är ett stort problem för många elever i svenska gymnasieskolan. Inte minst för att läroplanerna har muntlig redovisning som centralt innehåll, men även för att eleverna befinner sig i ett känsligt skede då de är rädda för att bedömas negativt av sina kamrater. Trots det utbildas inte lärarstudenter i hur de ska hantera talängslan och inte heller har talängslan något stort fokus i retorikböcker för gymnasieskolan. För att kunna erbjuda lärare på fältet ett verktyg att använda i sitt arbete mot talängslan har en aktionsforskningsstudie bedrivits i två gymnasieklasser i södra Sverige. Aktionsforskningsstudien har inriktats på en progymnasmataövning med ursprung i antikens Grekland, karaktärisering, som går ut på att talaren ska ikläda sig rollen som en annan karaktär än sin egen. Övningen har haft en positiv inverkan på elevernas muntliga presentationer då de fått möjligheten att fokusera bort sig själva och koncentrera sig fullt ut på karaktären, talet i sig, och publikens reaktioner. För att kunna arbeta med talängslan är en progressionstanke genom de tre årskurserna på gymnasieskolan nödvändig, inte minst för att ämnesplanerna kräver det, men också för att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utefter sina egna förutsättningar.
Nyckelord: talängslan, retorik, progymnasmata, karaktärisering, aktionsforskning.

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • talängslan
  • retorik
  • progymnasmata
  • karaktärisering
  • aktionsforskning.

Supervisor

  • Anders Sigrell (Prof.)