The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Twin peaks: Skuggor ur det förflutna

Author

 • Magnus Widman

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är att reda ut förekomsten av intertextuella och intratextuella referenser i Twin Peaks. Med detta menas de filmlanskaps som kommenteras i serien Jag försöker i texten kartlägga deras härstamning, beskriva hur de dyker upp i serien och förklara deras förekomst. Till sist avser jag att ställa referenserna i relation till Lynchs bakgrund. Även denna utgör en fond mot vilken serien förklaras.
For att skapa en överblick av Lynchs val av teman och för honom typiska handlings-och stilelement har jag också med en genomgång av hans tidigare filmproduktion. På sätt kan de intratextuella elementen urskiljas från de intertextuella. Jag har liven med en kort historiografi over hans bakgrund som både gör det enklare att förklara hans val av inter/intratextuella referenser och ringa in dem i tiden, dvs. slå fast vad som influerat honom, när, var och hur. Eftersom Twin Peaks är en Tv-produktion fordras hänsynstagande till de speciella arbetsmetoder som gäller inom detta medium. Jag har därför med ett avsnitt om serien ur ett televisuellt perspektiv.
Metoden jag har använt mig av har framförallt varit att gå igenom serien och i den försöka att hitta underlag far sambanden mellan Twin Peaks och äldre film, i vissa fall även Tv-produktioner. Utöver detta förekommer också en diskussion av konst och litterära influenser. Jag har studerat ett urval av klassiska filmer som jag anser har relevans for uppsatsen och som funnits tillgängliga. Utgångspunkten har varit att det konsekvent funnits en avsikt hos skaparna att i serien plantera ledtrådar for betraktaren. Sålunda fungerar Twin Peaks också som en slags kärleksförklaring till filmhistorien.

Department/s

Publishing year

1993

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Performing Arts

Keywords

 • David Lynch
 • TV
 • Tv-serier
 • Auteurteori
 • Tematik
 • Intertextualitet
 • Intratextualitet
 • Självbespegling
 • Abjekt
 • tvålopera
 • Småstaden

Supervisor

 • Erik Hedling (Professor)