Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Klarspråk i praktiken : begriplighet i ett receptionsperspektiv

Author:
  • Matilda Pohl
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Detta examensarbete beskriver läsares upplevelser av begripligheten hos en originalversion och en klarspråksbearbetad version av en text. Ur ett receptionsperspektiv undersöks både hur läsare relaterar texternas begriplighet till språkliga och innehållsliga aspekter samt hur dessa uppfattningar kan hänga samman med läsarnas erfarenheter och förväntningar. Undersökningens empiriska och viktigaste del består av intervjuer med sex personer ur en för texterna tänkt mottagargrupp. Varje respondent fick läsa de två textversionerna och därefter utifrån valda teman svara på frågor om hur de uppfattade texterna i jämförelse med varandra. Intervjuerna föregicks av en textanalys, avsedd som underlag för intervjuerna och tolkningar av dessa. Resultaten visar att åsikterna om de två texternas begriplighet varierar inom samma läsargrupp, och att argumenten är relaterade till texternas språkliga utformning såväl som till innehåll. Resultaten visar också att i mottagandet av texterna spelar läsarnas erfarenheter, föreställningar och förväntningar en avgörande roll.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • klarspråk
  • begriplighet
  • recpetionsteori
  • receptionsanalys
  • receptionsmönster
  • textanalys
  • mottagaranpassning

Other

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)