The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Klarspråk i praktiken : begriplighet i ett receptionsperspektiv

Author

  • Matilda Pohl

Summary, in Swedish

Detta examensarbete beskriver läsares upplevelser av begripligheten hos en originalversion och en klarspråksbearbetad version av en text. Ur ett receptionsperspektiv undersöks både hur läsare relaterar texternas begriplighet till språkliga och innehållsliga aspekter samt hur dessa uppfattningar kan hänga samman med läsarnas erfarenheter och förväntningar. Undersökningens empiriska och viktigaste del består av intervjuer med sex personer ur en för texterna tänkt mottagargrupp. Varje respondent fick läsa de två textversionerna och därefter utifrån valda teman svara på frågor om hur de uppfattade texterna i jämförelse med varandra. Intervjuerna föregicks av en textanalys, avsedd som underlag för intervjuerna och tolkningar av dessa. Resultaten visar att åsikterna om de två texternas begriplighet varierar inom samma läsargrupp, och att argumenten är relaterade till texternas språkliga utformning såväl som till innehåll. Resultaten visar också att i mottagandet av texterna spelar läsarnas erfarenheter, föreställningar och förväntningar en avgörande roll.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • klarspråk
  • begriplighet
  • recpetionsteori
  • receptionsanalys
  • receptionsmönster
  • textanalys
  • mottagaranpassning

Supervisor

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)