Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Från påstående till skyldighet: en funktionell analys av Studentlundsavtalet

Author:
  • Laura Nordén
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

I denna uppsats analyseras språkliga val i ett juridiskt avtal som reglerar samarbetet mellan olika studentorganisationer. Bakgrunden är att organisationerna tidigare har uttryckt att samarbetet är svårt att förstå. Syftet är därför att undersöka hur rättigheter och skyldigheter uttrycks i avtalet. Metoden som används är funktionell textanalys med den interpersonella metafunktionen i fokus, vilket innebär en analys av kontext, språkhandlingar, modalitet, och grammatiska metaforer. Resultatet visar att avtalet i fråga är genretypiskt och att rättigheter och skyldigheter främst konstrueras genom uppmaningar som uttrycks med grammatiska metaforer, vilket skapar hög förpliktelse och gör att den som skriver på är starkt bunden till det som står. Resultatet visar också att det finns en komplicerad relation mellan avtalets sändare och mottagare, vilket gör både kontext och textanalys svårtolkad.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • funktionell grammatik
  • juridiskt språk
  • kontext
  • språkhandling
  • modalitet
  • Studentlund

Other

  • Anna W Gustafsson (PhD)