Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Hur skriver man för barn? : En studie av målgruppsanpassning i informationstexter för barn

Author:
  • Betty Andersson
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Denna uppsats undersöker hur 1177 Vårdguidens informationstexter som riktar sig till barn har anpassats efter målgruppens behov. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl texter anpassats samt huruvida de förstås av målgruppen. Materialet består av två texter från 1177 Vårdguidens barnavdelning. Texterna har formen av illustrerade sagor om djur som av olika anledningar måste uppsöka läkare. Studien utgår ifrån utvalda analyskategorier från läsbarhetsanalys samt teorier om läsförståelse med inslag av skönlitterär analys. Dessa analyser kompletteras med en användarundersökning där barn på en förskola fått lyssna på texterna. Resultaten av textanalysen har jämförts med resultaten från användar-undersökningen, forskning om barns språkutveckling, läsförståelseteorier samt med en studie av barnlitteratur. Resultaten visar att texterna håller en högre språklig nivå än den som används i de barnböcker som ingår i jämförelsen och som riktar sig till samma målgrupp. Resultaten tyder även på att målgruppen har vissa svårigheter att ta till sig innehållet.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • 1177 Vårdguiden
  • barn
  • informationstexter
  • läsbarhetsanalys
  • läsförståelse

Other

  • Anna W Gustafsson (PhD)