Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Minnet av kosackernas lidande : En diskursanalys med fokus på kollektivt minne och identitet

Author

  • Gotte Nilsson

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie är att undersöka hur dagens kosacker i Ryssland minns den 24 januari, dagen tillägnad minnet av de kosacker som dödades av bolsjevikerna under och i efterdyningarna av det ryska inbördeskriget. Studien är en diskursanalys av 5 olika artiklar som behandlar dagen.
Genom diskursanalys och teorier om kollektivt minne påträffades två olika identiteter i materialet, varav den ena benämns som de Kreml-vänliga kosackerna och den andra de kosacker som betonar etno-partikularism och separatism. De Kreml-vänliga kosackerna går en balansgång mellan att
minnas den tragiska händelsen och att samtidigt vara lojala mot Sovjetunionens arvtagare, nämligen det samtida Ryssland. Detta förs både genom att använda sig av specifika ord, belysa de samtida kosackernas uppdrag (vilka de utför i den ryska maktens tjänst) och sammanflätandet av sovjetnostalgin med kosackerna. Den andra sidan som representeras av den fria kosackrörelsen sammanknyter folkmordet med förstörelsen av idén om ett självständigt kosackområde, demografiska förändringar och för en direkt kritik mot de Kreml-vänliga kosackerna vilka de anser förråda Kazatjestvo och dess tänkta ideologi. Överlag dominerar de Kreml-vänliga kosackerna vars dominans hjälper till att bibehålla den rådande hegemonin.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Ryssland
  • kosacker
  • kollektivt minne
  • identitet
  • diskursanalys

Supervisor

  • Johanna Lindbladh (FD)