Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Populärvetenskapliga sammanfattningar i avhandlingar : en studie om mottagaranpassning

Author:
  • Maria Strömberg
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Lunds Tekniska Högskola har ett krav på att sammanfattningar i doktorsavhandlingar ska vara populärvetenskapliga. Min avsikt är att beskriva kommunikationssituationen kring detta krav samt undersöka om dessa sammanfattningar är mottagaranpassade. För att ta reda på detta går jag igenom LTH:s riktlinjer för att se vad de uttrycker om kravet och frågar anställda vid LTH samt författare till avhandlingar med svenska sammanfattningar hur de ser på kravet. Utöver detta analyseras de faktiska sammanfattningarna, dels genom beräkning av läsbarhetsindex och dels genom en kvalitativ textanalys.

I kommunikationssituationen mellan LTH och skribenter är det tydligt att båda parter är positiva till kravet. Det står samtidigt klart att det finns en stor variation i utförande bland de undersökta sammanfattningarna. De skiljer sig åt i hur enkelt språk som används, hur de etiketteras samt vilka förkunskaper och vilken motivation som krävs av läsaren. I dagsläget förekommer ingen kvalitetskontroll av sammanfattningarna. Om de kan anses mottagaranpassade beror till stor del på vilken målgrupp som avses, något som LTH inte tydligt har specificerat.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • populärvetenskap
  • sammanfattningar
  • avhandlingar
  • målgrupper
  • mottagaranpassning
  • LTH

Other

  • Sanna Skärlund (PhD student)