The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Länsstyrelsen Skåne på Facebook

Author

  • Katja Dahlström

Summary, in Swedish

Sociala medier är relativt nya kommunikationskanaler som ständigt är i ropet. För att följa med i trenden är det många myndigheter som har bestämt sig för att synas på sociala medier. För dem gäller det oavsett medium att följa språklagen. Den säger att alla offentliga verksamheter måste producera texter som är enkla, vårdade och begripliga. Samtidigt finns
det rekommendationer för hur man bör skriva på sociala medier. Det handlar t ex om att skriva korta odetaljerade inlägg med dialogisk ton. I uppsatsen har jag undersökt femton av Länsstyrelsen Skånes inlägg på Facebook i förhållande till språklagen och rekommendationerna för sociala medier med hjälp av Lennart Hellspong & Per Ledins textmodell (1997). Jag har även jämfört mina resultat med tidigare forskning om Polisen och Försäkringskassan på sociala medier. Slutsatsen är att Länsstyrelsen Skåne generellt är bra på att följa både språklagen och rekommendationerna för sociala medier. Länsstyrelsen Skånes texter är lätta till medelsvåra. Det Länsstyrelsen Skåne behöver arbeta vidare med är t ex att skapa en dialogisk ton.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • språklagen
  • sociala medier
  • myndigheter
  • myndighetstext

Supervisor

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)