Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Länsstyrelsen Skåne på Facebook

Author:
  • Katja Dahlström
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Sociala medier är relativt nya kommunikationskanaler som ständigt är i ropet. För att följa med i trenden är det många myndigheter som har bestämt sig för att synas på sociala medier. För dem gäller det oavsett medium att följa språklagen. Den säger att alla offentliga verksamheter måste producera texter som är enkla, vårdade och begripliga. Samtidigt finns
det rekommendationer för hur man bör skriva på sociala medier. Det handlar t ex om att skriva korta odetaljerade inlägg med dialogisk ton. I uppsatsen har jag undersökt femton av Länsstyrelsen Skånes inlägg på Facebook i förhållande till språklagen och rekommendationerna för sociala medier med hjälp av Lennart Hellspong & Per Ledins textmodell (1997). Jag har även jämfört mina resultat med tidigare forskning om Polisen och Försäkringskassan på sociala medier. Slutsatsen är att Länsstyrelsen Skåne generellt är bra på att följa både språklagen och rekommendationerna för sociala medier. Länsstyrelsen Skånes texter är lätta till medelsvåra. Det Länsstyrelsen Skåne behöver arbeta vidare med är t ex att skapa en dialogisk ton.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • språklagen
  • sociala medier
  • myndigheter
  • myndighetstext

Other

  • Sanna Skärlund (PhD student)