Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ett lättläst uppslagsverk : om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla texter

Author:
  • Aina Jarn
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

”Ett lättläst uppslagsverk – om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla artiklar” undersöker åtta av Nationalencyklopedins enkla artiklar. Den tar avstamp i att NE enkel riktar sig till personer som brukar anses vara i särskilt behov av lättlästa texter. Uppsatsen går igenom vad lättläst innebär för olika grupper enligt läsforskningen, och gör sedan en läsbarhetsanalys enligt Hellspongs modell. Syftet är att analysera läsbarheten hos några texter ur NE enkel. Resultatet visar två huvudsakliga problem: dels att många av författarna skriver korta meningar på bekostnad av konnektivbindning och rytm, dels att ordvalet tenderar att bli överförenklat och otydligt.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • läsbarhetsanalys
  • läsbarhet
  • lättläst
  • Nationalencyklopedin
  • uppslagsverk
  • encyklopedier

Other

  • Sanna Skärlund (PhD student)