Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Resemetaforen i cancerspråket

Author:
 • Julia Österlund
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Att studera språket och dess metaforer kan säga mycket om hur vi tänker kring en företeelse. I min undersökning tittar jag, dels genom en metaforanalys, dels genom en enkätundersökning, på hur resemetaforen framställer den som är sjuk i cancer, och hur den sjuke reagerar på denna framställning. Syftet med studien är att undersöka vilka konceptualiseringar av cancern som kommer till uttryck i informationsboken Den ofrivillige resenären, och hur ett antal utvalda metaforer därur tas emot av läsaren. Resultatet från metaforanalysen visar att metaforen något oftare används på ett sätt som tar ifrån den sjuke agens än som tilldelar den agens. Resultatet från enkätundersökningen pekar på att det inte, som tidigare forskning föreslår, är mer negativt att använda metaforer på ett sätt som tar ifrån den sjuke agens än som tilldelar den agens.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • metaforer
 • metaforanalys
 • cancer
 • cancermetaforer
 • metaphor identification procedure
 • resemetaforer
 • konceptuella metaforer
 • språkkonsulter

Other

 • Julia Österlund