The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Resemetaforen i cancerspråket

Author

 • Julia Österlund

Summary, in Swedish

Att studera språket och dess metaforer kan säga mycket om hur vi tänker kring en företeelse. I min undersökning tittar jag, dels genom en metaforanalys, dels genom en enkätundersökning, på hur resemetaforen framställer den som är sjuk i cancer, och hur den sjuke reagerar på denna framställning. Syftet med studien är att undersöka vilka konceptualiseringar av cancern som kommer till uttryck i informationsboken Den ofrivillige resenären, och hur ett antal utvalda metaforer därur tas emot av läsaren. Resultatet från metaforanalysen visar att metaforen något oftare används på ett sätt som tar ifrån den sjuke agens än som tilldelar den agens. Resultatet från enkätundersökningen pekar på att det inte, som tidigare forskning föreslår, är mer negativt att använda metaforer på ett sätt som tar ifrån den sjuke agens än som tilldelar den agens.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • metaforer
 • metaforanalys
 • cancer
 • cancermetaforer
 • metaphor identification procedure
 • resemetaforer
 • konceptuella metaforer
 • språkkonsulter

Supervisor

 • Julia Österlund