The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Vad händer när en text görs om till lättläst? : en analys av Region Skånes webbtexter

Author

  • Nike Velander

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker originaltexter och deras motsvarande lättlästa texter på Region Skånes webbplats. Syftet är att se om det blir någon skillnad i innehållet, och om det blir någon skillnad i relationen mellan sändare och läsare när texterna görs om till lättläst. Jag kommer även undersöka om texterna korrelerar med det som Region Skåne har som mål med sin kommunikationspolicy, vilket står beskrivet i deras varumärkesguide. Materialet är valt från kategorin Vård och hälsa på Region Skånes webbplats. Texterna är tolv sammanlagt och kommer i analysen att höra ihop i par: sex originaltexter och deras motsvarande lättlästa version. Analysen av texterna görs med hjälp av Hellspong & Ledins textmodell om den interpersonella och ideationella strukturen. Resultatet av analysen visar att det blir skillnader mellan texterna när de görs om till lättläst. Viktig information försvinner i de lättlästa texterna och i relationen skapas distans mellan sändaren och läsaren av lättlästa texter. Därmed kan man förstå vikten av att ha någon yrkeskunnig, exempelvis en språkkonsult, som omarbetar texter.

Department/s

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • lättläst
  • funktionell grammatik
  • interpersonella strukturer
  • ideationella strukturer
  • Region Skåne

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)