The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"I Cannot Answer [...] Apart from Art" - Litterära strategier och konsensus under Oscar Wildes första rättegång

Author

  • Edmund Fahlby

Summary, in Swedish

Oscar Wildes rättegångar har behandlats åtskilligt, särskilt vad de innebär i sin litterära och samhälleliga kontext. Att Wildes agerande är exceptionellt litterärt tas för givet. Agerandet analyseras för sitt innehåll och hur detta innehåll korresponderar med kontexten. Men hur agerar Wilde egentligen? Vilka litterära strategier använder han och varför väljer han dessa strategier?

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Erik Zillén (Associate Professor)