Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

För att du inte ska gå vilse. Om översättningen av tempus och aspekt i en roman av Patrick Modiano

So you don’t get lost. On the translation of tense and aspect in a novel by Patrick Modiano
Author:
 • Linn Apelmo
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

I denna uppsats undersöks översättningen av de franska dåtidstempusen passé simple och imparfait till svenska med fokus på aspekt och stil. Uppsatsen är en fallstudie av romanen Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier av Patrick Modiano och den svenska översättningen För att du inte ska gå vilse i kvarteret gjord av Anna Säflund-Orstadius. Uppsatsens utgångspunkt är att aspekt i franskan uttrycks i tempussystemet medan aspekt i svenskan inte uttrycks på något systematiskt sätt. Jag använder mig av Carlota Smiths teori om aspekt men också av franska, svenska och kontrastiva grammatikor. I min analys visar jag på exempel där källtextens aspektuella betydelser uttrycks mycket väl i den svenska översättningen, med andra medel än tempus. I andra exempel förstärks eller försvagas de aspektuella betydelserna i översättningen. Den tidigare forskningen om översättning av tempus och aspekt i språkparet franska – svenska är begränsad. Denna uppsats belyser fältet.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • aspekt
 • tempus
 • aktionsart
 • imparfait
 • passé simple
 • Patrick Modiano
 • översättning
 • jämförande grammatik
 • franska
 • svenska

Other

 • Lisa Holm (Professor)
 • Annika Mörte Alling (PhD)