The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Author

Editor

 • Anders Persson
 • Roger Johansson

Summary, in Swedish

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs

och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som

organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

391-412

Publication/Series

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Document type

Book chapter

Publisher

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Keywords

 • sociologi
 • sociology
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences
 • inramning
 • frames
 • framing
 • ramfaktorer
 • ramfaktorperspektiv
 • skola som institution
 • skola som organisation
 • skola som rörelse
 • skola som seminarium

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7473-863-6
 • ISBN: 978-91-7473-862-9