Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Author:
Editor:
 • Anders Persson
 • Roger Johansson
Publishing year: 2014
Language: Swedish
Pages: 391-412
Document type: Book chapter
Publisher: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Summary

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs

och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som

organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences
 • sociologi
 • sociology
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences
 • inramning
 • frames
 • framing
 • ramfaktorer
 • ramfaktorperspektiv
 • skola som institution
 • skola som organisation
 • skola som rörelse
 • skola som seminarium

Other

Published
 • ISBN: 978-91-7473-863-6
 • ISBN: 978-91-7473-862-9