Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

Author

Editor

 • Anders Persson
 • Roger Johansson

Summary, in Swedish

I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs

och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion. Perspektiven sätts i arbete i en analys av inramningar av den obligatoriska skolan baserad på styrdokument, närmare bestämt skolan som institution, som

organisation/rörelse respektive som seminarium. De spänningar som finns mellan såväl dessa tre inramningar som mellan dem och olika nyansförskjutna inramningar analyseras sedan med hjälp av Goffmans frame-perspektiv. Avslutningsvis visas att ramfaktor- och frame-perspektiven med fördel kan kombineras i en analys av olika sociala interaktionsdynamiker i skolan, vilka i sin tur kan användas för att förklara och förstå variation mellan och i skolor i en rad olika avseenden.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

391-412

Publication/Series

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Document type

Book chapter

Publisher

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Keywords

 • sociologi
 • sociology
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences
 • inramning
 • frames
 • framing
 • ramfaktorer
 • ramfaktorperspektiv
 • skola som institution
 • skola som organisation
 • skola som rörelse
 • skola som seminarium

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7473-863-6
 • ISBN: 978-91-7473-862-9