FORMELE VERBALE NON-FINITE DIN LIMBA ROMÂNĂ- Analiză comparativă

ROMANIAN NON-FINITE VERB FORMS AND THEIR SWEDISH EQUIVALENTS- A comparative analysis , RUMÄNSKA SPRÅKETS INFINITA VERBFORMER OCH DERAS UTTRYCKS MOTSVARIGHETER PÅ SVENSKA- Analys och jämförelse

Topic

  • Languages and Literatures

Supervisor

  • Felix Nicolau