Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

Author

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. Tre artiklar ur vartdera magasinet analyseras och jämförs. Resultaten visar tydliga skillnader i hur tidningarna skriver om skönhetsvård och skönhetsprodukter. Elle har en överlag vetenskapligt färgad diskurs om produkternas effekter, samt en personligt färgad diskurs som visar stor entusiasm över produkterna. I King förekommer istället en kåserande och distanserad stil som gärna alluderar till en typiskt maskulin framgångsdiskurs. På så sätt håller tidningen King distans till den feminint präglade diskursen om skönhet, om än på ett mer subtilt sätt än som setts i tidigare studier.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • genus
  • livsstilsmagasin
  • skönhetsvård
  • maskulinitet
  • maskulinitetsstudier
  • diskursanalys

Supervisor

  • Henrik Rahm