Episka liknelser i Iliaden och Odysséen

Author

Summary, in Swedish

Ämnet för uppsatsen är episka liknelser i Iliaden och Odysséen. Med episka liknelser avses liknelser som återger ett skeende och inte bara ett objekt och dess egenskaper. Frekvensen av episka liknelser och motiven för liknelserna undersökes i båda verken. Vidare studeras vilka liknelser som har ett destruktivt innehåll. Ytterligare en frågeställning i uppsatsen är hur applicerbar Lakoffs och Johnsons metaforteori är på den episka liknelserna i de båda verken.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Grekiska
  • Homeros
  • Iliaden
  • liknelse
  • metafor
  • Odysséen

Supervisor

  • Karin Blomqvist (Professor)