The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Episka liknelser i Iliaden och Odysséen

Author

  • Hans Öhlin

Summary, in Swedish

Ämnet för uppsatsen är episka liknelser i Iliaden och Odysséen. Med episka liknelser avses liknelser som återger ett skeende och inte bara ett objekt och dess egenskaper. Frekvensen av episka liknelser och motiven för liknelserna undersökes i båda verken. Vidare studeras vilka liknelser som har ett destruktivt innehåll. Ytterligare en frågeställning i uppsatsen är hur applicerbar Lakoffs och Johnsons metaforteori är på den episka liknelserna i de båda verken.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Grekiska
  • Homeros
  • Iliaden
  • liknelse
  • metafor
  • Odysséen

Supervisor

  • Karin Blomqvist (Professor)