Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Episka liknelser i Iliaden och Odysséen

Author

  • Hans Öhlin

Summary, in Swedish

Ämnet för uppsatsen är episka liknelser i Iliaden och Odysséen. Med episka liknelser avses liknelser som återger ett skeende och inte bara ett objekt och dess egenskaper. Frekvensen av episka liknelser och motiven för liknelserna undersökes i båda verken. Vidare studeras vilka liknelser som har ett destruktivt innehåll. Ytterligare en frågeställning i uppsatsen är hur applicerbar Lakoffs och Johnsons metaforteori är på den episka liknelserna i de båda verken.

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Grekiska
  • Homeros
  • Iliaden
  • liknelse
  • metafor
  • Odysséen

Supervisor

  • Karin Blomqvist (Professor)