Organisationers användning av Facebook och Instagram : en fallstudie av Naturskyddsföreningens inlägg på sociala medier via appraisal- och grenreanalys

Author

Summary, in Swedish

Sociala medier kan med fördel användas av organisationer i kommunikationen utåt. Därför är det av intresse för forskning och språkkonsulter att undersöka hur organisationer kan och bör använda sociala medier. Denna uppsats undersöker organisationers användning av sociala medier via en fallstudie av ett urval av Naturskyddsföreningens Instagram- och Facebookinlägg. Undersökningen är en kvalitativ genreanalys inspirerad av Lennart Hellspong (2001) och Per Ledin (2001), kombinerad med appraisal-analys, grundad i Peter R. R. White (2011, 2015a, 2015b).
Resultaten leder fram till insikten att det är viktigt för organisationen med visuell framställning via bilder och emojis, länkning till relevanta hemsidor och att framställa sig, sina åsikter och det de förespråkar som rätt och bra, hellre än att prata negativt om det de är emot. Arbetet visar också att emojis och uppmaningar på båda medierna bidrar till många interaktioner, plus att rubriker bidrar på Instagram och länkar till andra hemsidor än organisationens på Facebook, vilket organisationer kan ha nytta av när de skriver inlägg.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • appraisal
  • appraisal-teori
  • genreanalys
  • sociala medier
  • Facebook
  • Instagram
  • kommunikation
  • organisation

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)