Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Adjektivhopningar och inskott som stilmarkörer i en imitativ översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria”

Incisos y acumulaciones de adjetivos como marcadores de estilo en una traducción al sueco del cuento “El hombre sin memoria” de Lucas Ruiz

Author

Summary, in Swedish

Detta magisterarbete består av två delar, där den första delen utgörs av en översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria” från novellsamlingen El esquiador de fondo (2014), och den andra delen, som presenteras här, är en analys av översättningen. Analysen omfattar en källtextanalys och en fördjupad översättningsanalys. Källtextanalysen visar bland annat att Lucas Ruiz’ litterära språk kan sammanfattas som målande, poetiskt, precist, autentiskt och ordrikt med vindlande meningar. Några av de viktigaste markörerna för dessa stildrag är asyndes, hopning, bildspråk och inskott. Översättningsanalysen fokuserar på problem relaterade till adjektivhopningar och inskott, däribland ordföljds- och syftningsproblem. Hur kan adjektivhopningar översättas imitativt utan att texten blir svårläst? Hur kan inskottens placering och utformning modifieras för att fungera bättre i måltexten? Resultaten visar att det i regel går bra att framförställa attributiva adjektiv på svenska, men att de ibland med fördel kan placeras i inskott efter huvudordet, vilket ligger i linje med författarens stil. Syftningsproblem vid adjektivhopningar kan lösas genom ordföljdsändringar. Inskotten i källtexten behöver ibland modifieras genom ordföljds- och satsgradsändringar eller tillägg av pronomen så att syftningarna tydliggörs.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • litterära översättningar
 • imitativ översättning
 • adekvansinriktad översättning
 • inskott
 • hopning
 • adjektiv
 • ordföljd
 • stil
 • noveller
 • spanska
 • svenska
 • Lucas Ruiz

Supervisor

 • Ingela Johansson
 • Henrik Rahm