Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Analys av ryska sovjetismer i svensk översättning : Michail Bulgakovs roman "Mästaren och Margarita"

Author

  • Svetlana Rix

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sovjetismer i M. Bulgakovs roman Mästaren och Margarita har överförts till svenska samt vilka övergripande strategier som har tillämpats vid översättningen av dessa kulturspecifika ord och uttryck. Analysen har genomförts med hjälp av de sju metoder Jean-Paul Vinay och Jean Darbelnet (1978) har utformat i sin textanalysmodell. Resultatet visar att de två indirekta metoderna ”modulation” och ”ekvivalens” är den mest frekvent använda. Detta resultat tyder på att den övergripande strategin i den svenska översättningen av sovjetismer är ”närmande” och inte ”fjärmande”. I flesta fall har den denotativa betydelsen av sovjetismerna överförts men inte den konnotativa.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Kulturspecifika fenomen
  • sovjetismer
  • översättning
  • ryska/svenska
  • Michail Bulgakov
  • Mästaren och Margarita

Supervisor

  • Johanna Lindbladh (FD)