Klarspråk och händelsenotiser : en klarspråksanalys av Polisens händelsenotiser

Author

Summary, in Swedish

I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. Undersökningen kommer fram till att polisens yrkesspråk används i notiserna men att de begreppen ofta finns i allmänspråket, flertalet olika dispositioner används och notiserna har bra referens- och tematisk bindning men använder få konnektiver. Det skiljer sig åt hur utsatta handlingarnas utövare står utsatta och i många notiser är polisen som utövare underförstådd. Majoriteten av de språkliga fel som förekommer är stavfel eller grammatiska fel.

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • klarspråk
  • Polisen
  • interpersonell analys
  • Polismyndigheten
  • händelsenotiser

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)