The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Klarspråk och händelsenotiser : en klarspråksanalys av Polisens händelsenotiser

Author

  • Lisa Gustafsson

Summary, in Swedish

I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. Undersökningen kommer fram till att polisens yrkesspråk används i notiserna men att de begreppen ofta finns i allmänspråket, flertalet olika dispositioner används och notiserna har bra referens- och tematisk bindning men använder få konnektiver. Det skiljer sig åt hur utsatta handlingarnas utövare står utsatta och i många notiser är polisen som utövare underförstådd. Majoriteten av de språkliga fel som förekommer är stavfel eller grammatiska fel.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • klarspråk
  • Polisen
  • interpersonell analys
  • Polismyndigheten
  • händelsenotiser

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)