Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Klarspråk och händelsenotiser : en klarspråksanalys av Polisens händelsenotiser

Author

  • Lisa Gustafsson

Summary, in Swedish

I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. Undersökningen kommer fram till att polisens yrkesspråk används i notiserna men att de begreppen ofta finns i allmänspråket, flertalet olika dispositioner används och notiserna har bra referens- och tematisk bindning men använder få konnektiver. Det skiljer sig åt hur utsatta handlingarnas utövare står utsatta och i många notiser är polisen som utövare underförstådd. Majoriteten av de språkliga fel som förekommer är stavfel eller grammatiska fel.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • klarspråk
  • Polisen
  • interpersonell analys
  • Polismyndigheten
  • händelsenotiser

Supervisor

  • Anna W Gustafsson (PhD)