Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

På Spaning med Sven Anér - En analys av litterära grepp i Sven Anérs Polisspåret

Author

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen undersöker litterära grepp i Sven Anérs bok Polisspåret. Genom att identifiera och analysera skönlitterära tekniker i ett verk som ligger på gränsen mellan skönlitteratur och sakprosa har undersökningen som mål att förklara vilka funktioner greppen fyller för författaren. Undersökningen visar att de mest framträdande teknikerna i verket är dagboksformen och arketypen "den utredande journalisten". Vidare visar undersökningen att de litterära tekniker som används är en effekt av att författaren inte kan bekantgöra läsaren med en förklaring till bokens många frågor. Genom att skapa en känsla av gemenskap mellan författaren och läsaren riktas frustrationen som bildats av en utebliven bekantgöring istället gemensamt mot polisen och massmedia.

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Sven Anér
  • Polisspåret
  • Främmandegöring
  • Bekantgöring
  • Palmemordet

Supervisor

  • Rikard Schönström (Professor)
  • Erik Zillén (Associate Professor)