The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att avgöra betydelse : om översättning av polysema ord i ett samtal om vägen till tyranni

Author

  • Linus Klasson

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats tar sin utgångspunkt i en översättning från engelska av ett politiskt samtal i boken Making Sense av Sam Harris. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och en redogörelse för den globala strategi som har använts vid översättningen. Därefter följer en översättningsanalys som behandlar översättningen av tre ord som representerar olika typer av polysemi – denunciation, government och siloing (of information). Problemet vid översättningen var att klargöra ordens specifika betydelser i den språkliga kontext där de förekom. Utöver att utröna vilken betydelse ett polysemt ord uttryckte i källtexten fick i många fall pragmatiska hänsyn väga tyngst, vilket krävde omskrivningar och transpositioner i måltexten.

Department/s

  • Translation Program

Publishing year

2021

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Polysemi
  • semantik
  • pragmatisk
  • funktionell översättningsstrategi

Supervisor

  • Mari Mossberg