The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Unruly Things. Om översättning av animathet i Catherynne M. Valentes The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making

Author

 • Kristina Escobar

Summary, in Swedish

Uppsatsen är en tudelad analys av barn- och ungdomsboken The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making av Catherynne M. Valente. Den första delen är en källtextanalys i vilken bland annat bokens kontext, teman, narration och stil studeras. Den andra delen utgörs av en översättningsanalys med särskilt fokus på animatheten i berättelsen. Denna del inleds med en genomgång av begrepp och betydelser avseende animathet såväl som av språkskillnader mellan engelskan och svenskan i användningen av inanimata subjekt. Därefter följer ett metodavsnitt i vilket kriterier för animathet etableras. Dessa används i analysen för att identifiera exempel på både animata och inanimata subjekt i texten vilka indelas i fyra olika grader av animathet och granskas på en grammatisk/semantisk nivå. I studien poängteras särskilt översättningssvårigheter gällande namn och de fall av svag animathet som kan tolkas på olika sätt men som kan markera viktiga teman i texten. Avslutningsvis diskuteras hur okonventionella översättningslösningar kan berika målspråket, och hur även svårare texter kan vara en viktig del av barns läsutveckling.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making
 • fantasy
 • barnlitteratur
 • intertextualitet
 • animathet
 • adekvansinriktad översättning
 • läsförståelse

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)