The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Studie i svart – Om överföringen till svenska av verkspråket i den franska roman noir-deckaren Total Khéops av Jean-Claude Izzo

A Study in black – On transferring the specific work language of the French roman noir Total Khéops by Jean-Claude Izzo from French to Swedish

Author

 • Elisabet Österlund

Summary, in Swedish

Detta är en komparativ studie där min egen översättning till svenska av ett textutdrag från den franska roman noir-klassikern Total Khéops (1995) av Jean-Claude Izzo jämförs med originaltexten. Arbetet har utförts med textanalytisk metod och inleds med en källtextanalys. Efter en redogörelse av de överväganden som gjorts inför översättningen följer en stilanalys av romanutdraget, varefter fyra centrala översättningsproblem undersöks. Syftet är att ringa in särdrag som utgör verkspråket i utdraget och undersöka hur dessa överförts. Analysen visar att källtextens särpräglade rytm och ton skapas av talspråksmarkörer, lakoniskt språk och en relativt stor andel korta och icke satsformade meningar och att verkspråket behövt anpassas med många olika shift för målversionen.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • verkspråk
 • tekstsprog
 • langue-texte
 • stilanalys
 • översättningsanalys
 • roman noir
 • deckare
 • kriminallitteratur
 • Jean-Claude Izzo
 • Total Khéops
 • Marseille

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)