The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Dags att skärma av? Om översättning av particip, bisatser och utbyggda nominalfraser i fransk populärvetenskaplig text

Author

  • Klara Pettersson

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av tre franska populärvetenskapliga artiklar om skärmar och skärmberoende. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och de överväganden som gjordes inför översättandet. Därefter följer en översättningsanalys som behandlar översättningen av tre grammatiska fenomen som gör en fransk text informationstät: particip, bisatser och utbyggda nominalfraser. I uppsatsen undersöks dels hur dessa konstruktioner har översatts till svenska, dels hur pass klarspråksanpassad översättningen är. Det senare avgörs genom att översättningen bedöms utifrån några kriterier hämtade ur den svenska klarspråkslitteraturen. Undersökningen består av en kvalitativ översättningsanalys av fyra längre exempelmeningar och kompletteras med en Lix-beräkning. Slutsatsen är att översättningen har anpassats till klarspråkskriterierna i vissa avseenden.

Department/s

  • Translation Program

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • populärvetenskap
  • particip
  • bisatser
  • nominalfraser
  • klarspråk
  • översättningslösningar

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)