The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Informationstäthet på engelska och svenska

Översättning av inskott i Simon Winchesters Atlantic

Author

 • Malena Elisabet Kristina Olsson

Summary, in Swedish

Detta arbete är en översättningsvetenskaplig analys som baseras på översättningen av ett utdrag ur Simon Winchesters Atlantic: A Vast Ocean of a Million Stories, utgiven 2010. Första delen utgörs av en inledning, där boken och författaren presenteras översiktligt. Andra delen består av en källtextanalys efter analysmodellen i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten (1997). Tredje delen innehåller överväganden inför översättningen, som följs av en fjärde del som är en fördjupad analys av överföringen av källtextens inskott. Efter en genomgång av litteraturen på området fortsätter fördjupningen med en analys av sex meningar med inskott från källtexten där olika översättningsalternativ diskuteras. Uppsatsen avslutas med en diskussion.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Översättning
 • inskott
 • meningsbyggnad
 • translation
 • interpolations
 • supplements
 • sentence structure

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)