The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nöjda som lärare, missnöjda som anställda - skolexistens mellan mening och missnöje

Author

Summary, in Swedish

Hur kan det komma sig att en relativt stor andel lärare på en och samma gång är missnöjda med en rad arbetsvillkor och upplever att arbetet är meningsfullt? Varför är, med andra ord, många lärare nöjda med sin yrkesutövning som lärare samtidigt som de är missnöjda som anställda? Frågeställningarna har attackerats från flera håll med utgångspunkt från läraryrkets och skolans utveckling under de senaste 20 åren. Många lärare förefaller finna sitt yrkes mening i relationen med eleverna och i de nära arbetsvillkoren. Missnöjets källa förefaller å andra sidan vara förvandlingen av de nära arbetsvillkoren inom ramen för skolans utveckling under de senaste 10-15 åren, som bland annat resulterat i att lärarens roll som underordnad anställd betonats och att yrkesautonomin utmanats.

Publishing year

2006

Language

Swedish

Pages

19-36

Publication/Series

Arbetsliv i omvandling

Issue

2006:4

Document type

Journal article

Publisher

Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper (LTH)

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Keywords

 • skola
 • yrkesautonomi
 • profession
 • skolforskning
 • lärarforskning
 • skolutveckling
 • arbetsmiljö
 • missnöje
 • mening
 • sociology
 • sociologi
 • lärare
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences

Status

Published

Project

 • Villkor i arbete med människor

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-8426