Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten

Author:
Publishing year: 2008
Language: Swedish
Pages: 54-57
Publication/Series: Pedagogiska Magasinet
Issue: 3/2008
Document type: Journal article
Publisher: Lärarförbundet

Summary

Utbildning har förmodligen aldrig haft en mer upphöjd ställning än under de senaste decennierna. Samtidigt befinner sig skolan, eller snarare skolinstitutionen, i kris. Krisen har medfört att lärarna mer definieras som en del av problemet än av lösningen. Försöken att styra läraren i riktning mot en ”maktens lärare”, en anställd som lojalt gör det uppdragsgivaren vill, har därför också stått högt på dagordningen. Samtidigt anses lärarens makt vara en nyckelfaktor. Närmare bestämt förväntas dagens lärare utveckla ett ledarskap som gör att det går att hantera de speciella problem som uppstår i en skola där eleverna ytterst befinner sig av tvång men trots det förväntas lära.

Keywords

 • Educational Sciences
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • utbildningsvetenskap
 • målstyrning
 • sociologi
 • sociology
 • educational sciences
 • avförtrollning
 • ledarskap
 • makt
 • lärare

Other

Published
 • ISSN: 1401-3320