Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Konservering och digitalisering av breven till Tegnér

Publishing year: 2006
Language: English
Pages: 22-25
Publication/Series: Ikoner: vision och tradition
Issue: 1
Document type: Journal article
Publisher: Bibliotekstjänst

Summary

Bland alla kulturskatter i Lunds universitetsbiblioteks samlingar finns breven till Esaias Tegnér. Många forskarhänder har under årens lopp bläddrat bland de drygt 2700 breven. De har slitit och nött på de sköra pappersarken. För att bevara breven och tillgängliggöra dem för framtida forskare har ett digitaliseringsprojekt startat vid Universitetsbiblioteket. I samband med digitaliseringsarbetet fick undertecknad i uppdrag att konservera och registrera breven.

Keywords

  • Information Studies
  • Esaias Tegnér
  • digitising
  • Paper conservation

Other

Published
  • ISSN: 1403-7211