Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

International Development and Management - Master of Science Programme (120 credits)

Programme overview

LUMID är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som är inriktad på internationell utveckling och management. Genom utbildningen får studenterna en unik kombination av teoretiska kunskaper, tillämpade forskningsmetoder och managementsfärdigheter som är kopplade till många olika utvecklingsområden och problem. Dessa olika aspekter av internationell utvecklingsforskning och praktisk tillämpning integreras genom kurser, praktik vid internationella organisationer, fältarbetesforskning och seminarier om utvecklingsarbete. Utbildningens första år är högskoleförlagt medan det andra året består av praktik och fältarbete i utvecklingssammanhang.

LUMID är en stolt medlem av Global Association for Masters in Development Practice (MDP) som är det främsta nätverket för masterutbildningar inom utvecklingsarbete och bland annat ger våra studenter tillgång till internationella föreläsningar och seminarier om frågor inom global utveckling. Studenter som genomfört utbildningen har lyckats få arbete inom en rad olika utvecklingsorganisationer över hela världen, från multilaterala organisationer (som olika FN-organ och Världsbanken) och internationella bistånds- och samarbetsorganisationer (som t ex Sida) till icke-statliga organisationer (NGO:er).

LUMID är ett av de populäraste masterprogrammen i Sverige med ca 1000 sökande varje år från hela världen till de 40 platser som finns på utbildningen. På grund av den hårda konkurrensen tillämpar vi en ytterst noggrann urvalsprocess där de främsta kriterierna är:

  • Akademiska betyg
  • Relevant yrkesverksamhet i CV
  • Avsiktsförklaring (Statement of Purpose)

Webbplats: http://www.lumid.lu.se

More information can be found at http://www.lumid.lu.se

15
January 2016
Last application date
Study period:29/08/2016 - 03/06/2018
Pace of study:100%
Form of study:Daytime
Level:Master's level
Location:Lund
Language:English
Application deadline:15/01/2016
Will open for applications 16/10/2015