Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Bemötande vid röntgenundersökning av höftled

Patienters och röntgensjuksköterskorsuppfattningar.
Author:
  • Margareta Adamczyk
Publishing year: 1999
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Beräknad tid för en röntgenundersökning av höftled är från fem till fyrtio minuter beroende på vilket tillstånd patienten befinner sig i. På kort tid skall patienten känna förtroende för röntgensjuksköterskan och en omvårdnadsrelation skall inledas. Syftet med studien var att jämföra uppfattningar mellan patienter och röntgensjuksköterskor om vad ett optimalt möte dem emellan kan vara. Patienter och röntgensjuksköterskor intervjuades efter kvalitativ metod på Röntgendiagnostiska kliniken i Malmö. Resultat visade att röntgensjuksköterskor upplevde behov av yrkeskompetens, en förtroendegivande kommunikation, humor och samtidigt tidseffektivitet i undersökningen. Patienter upplevde framförallt behov av information, respekt och tålamod. Som helhet skiljde sig inte patienters och röntgensjuksköterskors uppfattningar om det optimala mötet nämnvärt

Keywords

  • Medicine and Health Sciences
  • interaction, quality of care, patient satisfaction, höftled, röntgenavdelning

Other

  • Gunilla Nilsson