The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Rysslands statliga massmedier: analys av nyhetssändningen "Vremya"

Author

 • Eduardas Pilipavicius

Summary, in Swedish

Uppsatsen handlar om den ryska nyhetssändningen ”Vremya” och bygger på en komparativstudie med Kristian Gerners artikel ”Sovjet TV News: Sobornost Secularized” som publicerades 1985. Betoningen läggs på sätten att leverera nyheterna, maktsymbolerna och deras transformation de senaste 24 åren i nyhetssändningen ”Vremya”. Även myten om det stora fosterländska kriget och den 9 maj (Segerdagen) behandlas i uppsatsen. I sin studie kom jag fram till att det inte har förändrats mycket sedan 1985 i ”Vremya”. I stort sett använder man sig av samma metodiker vid nyhetssändningarna som 1985.

Publishing year

2010

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Cultural Sciences

Keywords

 • Nyhetsförmedling
 • Folket
 • Staten
 • 9 maj
 • Vremya
 • Fosterlandet
 • Sobornost
 • Rysslands Ledartandem
 • Massmedierna i Ryssland
 • Segerdagen

Supervisor

 • Johan Dietsch
 • Barbara Törnquist-Plewa