The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

"Skärvor som ropar efter varandra" En analys av Walter Ljungquists fragmentariska prosa

"Skärvor som ropar efter varandra" An analysis of the fragmentic prose by Walter Ljungquist

Author

 • Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen diskuterar formella och tematiska aspekter i Walter Ljungquists romaner "Ossian" (1958); "I stormen" (1960); "Erika, Erika"; och "Väggarna har ögon" (1965). Genom att undersöka på vilket sätt Ljungquist arbetar med ett fragmentariskt formspråk liksom ett fragmentariskt innehåll argumenterar uppsatsen för att Ljungquists prosa är en experimentell sådan.

I första delen analyseras hur Ljungquist arbetar och förhåller sig till olika genrer, såsom pusseldeckaren, science fiction och den svenska konkretismen på 1960-talet. I del två diskuteras rummets, tidens och medvetandets tematiska funktion samt hur dessa får texten att så småningom karnevalisera sig själv. Den tredje och sista delen betonar de självreflexiva dragen i samtliga romaner och trycker på att det är en dialog som även inbegriper läsaren.

Det teoretiska ramverket utgörs Viktor Sjkloviskijs och Mikhail Bakhtins tankar. Centrala begrepp är främmandegöring, litteraritet, polyfoni och dialogicitet.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Bakhtin
 • Dialogicitet
 • Främmandegöring
 • Erika
 • Fragment
 • Karneval
 • Konkretism
 • Kronotop
 • I stormen
 • Litteraritet
 • Ossian
 • Poetik
 • Polyfoni
 • Pusseldeckare
 • Science Fiction
 • Sjklovskij
 • Symfilosofi
 • Väggarna har ögon
 • Walter Ljungquist

Supervisor

 • Paul Tenngart (PhD)