Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Literatura que ilumina en tiempos oscuros: Redes de relaciones como resistencia colectiva en El padre de Blancanieves de Belén Gopegui

Author

Summary, in Swedish

Det individuella och det kollektiva är två begrepp som ständigt utforskas i den spanska författarinnan Belén Gopeguis verk. Den här uppsatsen utgår från observationen att relationen mellan de två behandlas som en sammanflätning. Dess roll i Gopeguis politiskt-litterära projekt undersöks, där det kollektiva presenteras som en förutsättning för de förändringar som projektet eftersträvar. Verket i allmänhet, och romanen El padre de Blancanieves i synnerhet, studeras utifrån den läsning av Gopeguis verk, med utgångspunkt i systemteori, som Luis I. Prádanos gör, där delarna inte är av betydelse för beaktandet av helheten, utan snarare sambanden mellan dem. I uppsatsen analyseras förhållandena mellan de olika delarna – karaktärer, händelser, fragment och röster –, för att betrakta helheten i verket. Vidare analyseras i romanen som är studiens huvudfokus, närvaron av ett konstgrepp i form av en kollektiv berättarröst. Slutsatsen dras att denne fungerar för att belysa och förstärka sambanden å ena sidan, och för att belysa och kritisera utomlitterära strukturer å andra sidan. Uppsatsen drar sammanfattningsvis slutsatsen att det nät som förhållandena i verket bildar, har som funktion – både i form och innehåll – att kritisera dominerande strukturer, men också att öppna upp för en diskussion om alternativa sätt för ett kollektivt motstånd mot desamma.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Spanish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Belén Gopegui
  • colectivismo
  • El padre de Blancanieves
  • multiperspectivismo
  • narrador colectivo
  • red de relaciones
  • teoría de sistemas

Supervisor

  • Inger Enkvist (professor)
  • Christian Claesson (Ph.D.)