Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Lärobokstext i sfi-undervisning på D-nivå : en studie av hur väl texter i sfi-läromedel förbereder eleven inför möte med det svenska samhällets texter efter avslutad sfi-undervisning

Author:
  • Anna Grytzell
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

I detta examensarbete har jag undersökt tre texter ur läromedel på sfi-utbildningens D-nivå för att se hur väl texternas utformning är upplagda för att hjälpa eleven att nå målet att kunna läsa och förstå främst klarspråksanpassad text i det svenska samhället efter avslutad sfi-utbildning. Jag har undersökt texterna med hjälp av lexikogrammatisk textanalys och Klarspråkstestet samt tittat på dem utifrån litteratur om hur lärobokstext traditionellt är utformad. Resultaten visar att de tre texternas utformning är väl lämpad för ändamålet att lära eleven att läsa och förstå texter i det svenska samhället: texterna har både klarspråkliga och mer byråkratiska språkliga drag som passar väl in på den teori om läroboksutformning som jag utgår från i examensarbetet. Det förbereder eleven för att läsa klarspråksanpassad text, vilket är målet med sfi-utbildingen, men också icke-klarspråksanpassad myndighetstext – ett slags text som hen kommer att påträffa när hen verkar i det svenska samhället efter avslutad sfi-utbildning.

Keywords

  • Languages and Literatures

Other

  • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)