Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Verkkommentar till: the INTRUDER Ett konstnärligt experiment om publiken

Author

 • John Hanse

Summary, in Swedish

Detta är en verkkommentar som handlar om ett scenkonstexperiment som jag valt att kalla "The Intruder". I detta arbete har jag exploaterat fenomenet chatroullette för att arrangera en
avvikande upplevelse med publiken i en ovan roll. Chatroulette är en hemsida där man utan att behöva logga in kopplas upp på en videochat och slumpas ihop med någon annan som också är inne på sidan. Båda parter
kan när som helst trycka next och då slumpas båda ihop med en ny person.

Det som är annorlunda med mitt projekt är att jag i båda ändar av den tekniska lösningen har en publik. En tydlig aktör saknas, även om jag sätter upp förutsättningarna för mötet mellan publikerna och på detta sätt kan sägas fungera som en aktör i detta möte. Avsaknaden av en tydlig aktör gör att båda publiker även kan ses
som aktörer.

"The Intruder" är tänkt både som ett konstnärligt och ett vetenskapligt experiment. Rent
konstnärligt ligger nytänkandet i att försätta publiken i en situation som lockar dem att
spela en betydligt mer aktiv roll än de är vana vid som teaterpublik och dessutom en
situation där det inte är lika uppenbart vilket det föreskrivna beteendet är.

Min ambition har varit att skapa en situation som bryter mot de rådande normerna för teaterpubliken
och sedan undersöka denna situation. Mitt projekt skulle därmed kunna bidra till att
peka på alternativa vägar för den etablerade receptions- och publikforskningen som
vanligtvis utgår från ”passiva” åskådare som är mycket väl medvetna om hur de
förväntas bete sig i ett visst sammanhang.

Publishing year

2012

Language

English

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Performing Arts

Keywords

 • audience research
 • chatroulette
 • artistic research
 • practice-led research
 • research in practice
 • practice oriented research
 • research by practice
 • performance as research
 • art based research

Supervisor

 • Jörgen Dahlqvist
 • Rikard Loman (Lektor)