The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

”Den kan ju va fruktansvärt långtråkig, o dötrist o tråkig o alldeles... alldeles underbar!” : en studie om språkhistoriemomentet i svenskundervisningen utifrån tre läroböcker för gymnasieskolan.

”It can be frightfully dull, and boring, and completely.... completely wonderful!” : a study about the moment of language history in education of Swedish grounded in three textbooks of the upper secondary school.

Author

  • Maria Larsson

Summary, in Swedish

Hur presenteras momentet språkhistoria i läroböcker för elever i gymnasieskolan? Vilka likheter och skillnader finns i läroböckernas avsnitt om momentet? Görs det kopplingar till andra ämnen? Denna studie undersöker tre vanliga läroböcker som används i gymnasieskolan, för att få svar på ovanstående frågor. Undersökningen gjordes med hjälp av fyra olika metoder för textanalys, där fokus för analysen låg främst på innehåll, grafik och läsartilltal. Analysen av läroböckerna leder studien, tillsammans med stöd i den teoretiska bakgrunden, till ett resultat som visar vilka för- och nackdelar de olika böckerna har. Böckerna vägs emot varandra, och avslutningsvis presenteras ett förslag till hur den optimala läroboken skulle se ut, för att förstärka språkhistoriens plats i undervisningen, och hur den optimala läroboken skulle se ut för att göra språkhistoriemomentet mer lättillgängligt för elever.

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • skolämnet svenska
  • språkhistoria
  • språksociologi
  • läroböcker
  • textanalys
  • svenska språket
  • svenskundervisning

Supervisor

  • Lars-Olof Delsing (Professor)