Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

”Den kan ju va fruktansvärt långtråkig, o dötrist o tråkig o alldeles... alldeles underbar!” : en studie om språkhistoriemomentet i svenskundervisningen utifrån tre läroböcker för gymnasieskolan.

”It can be frightfully dull, and boring, and completely.... completely wonderful!” : a study about the moment of language history in education of Swedish grounded in three textbooks of the upper secondary school.
Author:
  • Maria Larsson
Publishing year: 2019
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (two years)

Summary

Hur presenteras momentet språkhistoria i läroböcker för elever i gymnasieskolan? Vilka likheter och skillnader finns i läroböckernas avsnitt om momentet? Görs det kopplingar till andra ämnen? Denna studie undersöker tre vanliga läroböcker som används i gymnasieskolan, för att få svar på ovanstående frågor. Undersökningen gjordes med hjälp av fyra olika metoder för textanalys, där fokus för analysen låg främst på innehåll, grafik och läsartilltal. Analysen av läroböckerna leder studien, tillsammans med stöd i den teoretiska bakgrunden, till ett resultat som visar vilka för- och nackdelar de olika böckerna har. Böckerna vägs emot varandra, och avslutningsvis presenteras ett förslag till hur den optimala läroboken skulle se ut, för att förstärka språkhistoriens plats i undervisningen, och hur den optimala läroboken skulle se ut för att göra språkhistoriemomentet mer lättillgängligt för elever.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • skolämnet svenska
  • språkhistoria
  • språksociologi
  • läroböcker
  • textanalys
  • svenska språket
  • svenskundervisning

Other

  • Lars-Olof Delsing (Professor)