Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Solid Mechanics

Fax number: +46 46 222 31 15
Visiting address: Ole Römers väg 1, Lund
Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i en fast kropp. Forskningen på avdelningen är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.