Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

School of Social Work

Fax number: +46 46 222 94 12
Visiting address: Bredgatan 13, Lund, Lund
Postal address: Box 23, 221 00 Lund
Forskningen vid Socialhögskolan spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område. I fokus finns frågor om sociala problem, dess definitioner, uppkomst, orsaker och lösningar; om villkor och levnadsförhållanden för utsatta grupper och individer och om samhällets interventioner för individers och gruppers levnadsförhållanden. Vi har också en omfattande forskning om analyser av välfärdspolitik och socialpolitiska åtgärder, människobehandlande organisationer och professioner.