Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Social Anthropology

Visiting address: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postal address: Box 114, 221 00 Lund
Forskningen inom socialantropologi innefattar teoretisk och empirisk analys av olika samhälleliga och kulturella processer i ett världsom-fattande perspektiv. Forskningen på avdelningen inriktar sig mot: regionala sociala system, historisk antropologi, kulturell identitet och etnicitet, sociala rörelser, förhållandet mellan lokala och globala processer, kognitiva strukturer och media i komparativt och historiskt perspektiv, kulturella strategier i utvecklingsprocesser.