Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Department of Political Science

Fax number: +46 46 222 40 06
Visiting address: Paradisgatan 5, Hus H, Eden, Lund
Postal address: Box 52, 221 00 Lund
Statsvetenskapens forskningsområde är politik på nationell, subnationell och internationell nivå. I Lund studeras framförallt följande problemområden: politisk makt och demokrati, internationell politik, politik i Europa, politik i tredje världen, konstitutionella organ och centrala statsorgan, regional och lokalpolitik, förvaltningspolitik, politiska partier, förhandlingar, politisk kommunikation, idéanalys och normativ politisk teori.